miniatura

Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. „Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku” / International Scientific Conference | Biblical Motifs as a Source of Inspiration for Artists of the Turn of the 21st Century

15/09/2017

For English click here.

25 i 26 października 2017 roku na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku” poświęcona badaniom wpływu Biblii na różne dziedziny sztuki i literatury przełomu XX i XXI wieku. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są naukowcy oraz artyści polskich i zagranicznych uczelni, którzy pragną uczestniczyć w interdyscyplinarnych dyskusjach.

W programie wydarzenia zaplanowano sesje naukowe, spotkania oraz panele dyskusyjne. Obrady konferencyjne uświetnią koncerty oraz wystawa prac plastycznych. Językami konferencyjnymi będą: polski i angielski. Zgłoszenia udziału należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 31 sierpnia drogą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.kaniowska@us.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Sekretariat Instytutu Muzyki
dr hab. Małgorzata Kaniowska
ul. Niemcewicza 2
43-400 Cieszyn
z dopiskiem: „Konferencja - Motywy Biblijne”

Szczegółowe informacje dot. spotkania znajdują się na oficjalnej stronie internetowej.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego.Retour à la liste de messages