Podstawowe informacje o Śląsku

Powierzchnia województwa śląskiego w kilometrach kwadratowych
12334
Liczba mieszkańców województwa
4 654 115
Liczba studentów studiujących w województwie
130 000
Województwo śląskie położone jest na południu polski i graniczy z czterema województwami: łódzkim, małopolskim, opolskim i świętokrzyskim. Południową granicą województwa śląskiego są granice Polski – z Republiką Czeską i Słowacką. W województwie mieszka ponad 12% całej populacji Polski.

Jest to najbardziej zurbanizowany region Polski. Pomimo tego, że województwo śląskie jest jednym z mniejszych terytorialnie województw, mieszka tu ponad 12% ludności kraju, co sprawia, że jest ono najgęściej zaludnionym obszarem w Polsce.