Informacje o Śląsku

Województwo śląskie położone jest na południu Polski, swym terenem obejmuje Górny Śląsk, Częstochową ze znaczną częścią Jury Krakowski-Częstochowskiej, Beskidy z ziemią Żywiecką i Zagłębie Dąbrowskie. Jego południową granica jest także granica Polski – z Republiką Czeską i Słowacką. Jest to najbardziej zurbanizowany region Polski – to tu, w jednym z mniejszych terytorialnie województw mieszka ponad 12% ludności kraju.

Dzięki swej różnorodności województwo śląskie jest doskonałym miejscem do organizacji wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń. Jego atutami, obok walorów naturalnych jak uroki Beskidów czy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, bogatego dziedzictwa przemysłowego mającego swój wyraz w Szlaku Zabytków Techniki jest doskonałe skomunikowanie oraz dynamicznie rozwijający się przemysł hotelowy.

Województwo śląskie należy do jednego z lepiej rozwiniętych komunikacyjnie regionów w kraju. Krzyżują się tu drogowe szlaki komunikacyjne prowadzące z północy na południe i ze wschodu na zachód oraz przebiegają najważniejsze trasy kolejowe. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach obsługuje ponad 1 000 000 turystów rocznie.

To właśnie w województwie śląskim zanotowano najdynamiczniejszy wzrost liczby turystów zagranicznych w hotelach. Znajduje się tu ponad 8% ogółu pokoi hotelowych w kraju. Stale rozwijająca się baza hotelowa i konferencyjna zapewnia coraz wyższą jakość świadczonych tu usług z zakresu przemysłu spotkań.