O nas

Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego zbiegło się z powołaniem w Katowicach wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej Convention Bureau Katowice. Od 1 marca 2015r. CB Katowice koncentruje się na inicjowaniu i wspieraniu działań, mających na celu promocję miasta, jako wiodącego w Polsce centrum turystyki biznesowej i konferencyjnej, miejsca organizacji kongresów, spotkań oraz imprez targowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Poprzez współpracę z organizatorami spotkań biznesowych, PCO, Poland Convention Bureau oraz branżowymi stowarzyszeniami przemysłu spotkań w Polsce i zagranicą, a także organizację wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych oraz zleceniodawców wydarzeń.

Convention Bureau Katowice pełni funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla osób zainteresowanych organizacją wydarzeń biznesowych w Katowicach, udostępniając dane podmiotów obsługujących wydarzenia kongresowo/wystawiennicze czy sportowo/kulturalne, służąc jako konsultant i doradca w zakresie dostępnych usług. Biuro odpowiedzialne jest za prezentowanie oferty związanej z promocją Katowic, jako atrakcyjnej destynacji dla przemysłu spotkań zainteresowanym podmiotom, m.in. podczas krajowych i zagranicznych targów, warsztatów i wydarzeń, tworzenie bazy danych dotyczących infrastruktury kongresowej i okołokongresowej, monitoring wydarzeń biznesowych organizowanych w Katowicach oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami branży przemysłu spotkań.

Katowice w najbliższych 6 latach przeznaczą ponad 50 mln zł na promocję Katowic poprzez organizację wydarzeń biznesowych, w tym eventów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.