Mapa połączeń regularnych z Katowice Airport


Informacje o Katowicach

Katowice, liczące 310 tysięcy mieszkańców, są stolicą województwa oraz sercem skupiającej 2 100 000 ludzi metropolii. To niekwestionowane centrum polityczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe Górnego Śląska. Miasto jest idealnym miejscem do spotkań oraz organizacji dużych imprez społeczno-gospodarczych o charakterze międzynarodowym. Sprzyja temu łatwy dojazd i dobre skomunikowanie Katowic z regionem, a także bogata oferta restauracji, kawiarń oraz zróżnicowana i wzajemnie uzupełniająca się oferta kulturalna miasta. zobacz więcej


Informacje o Śląsku

Województwo śląskie położone jest na południu polski i graniczy z czterema województwami: łódzkim, małopolskim, opolskim i świętokrzyskim. Południową granicą województwa śląskiego są granice Polski – z Republiką Czeską i Słowacką. W województwie mieszka ponad 12% całej populacji Polski. Jest to najbardziej zurbanizowany region Polski. Pomimo tego, że województwo śląskie jest jednym z mniejszych terytorialnie województw, mieszka tu ponad 12% ludności kraju, co sprawia, że jest ono najgęściej zaludnionym obszarem w Polsce. zobacz więcej