21/08/2018

ŚWIATOWE CENTRUM INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI W KATOWICACH JUŻ 12/13 WRZEŚNIA!

Jan Kowalski z katowickiej dzielnicy Giszowiec wybiera się z żoną i dziećmi na urlop do Hiszpanii. Dojazd własnym autem do oddalonego o ponad trzydzieści kilometrów lotniska, i to w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, byłby ryzykowny. Dlatego pan Jan sięga po smartfon i przy pomocy mobilnej aplikacji zamawia elektryczną taksówkę, która - po pasie zarezerwowanym dla tego typu pojazdów - w piętnaście minut dociera do lotniska w Katowicach Pyrzowicach. Państwo Kowalscy przesiadają się do samoprowadzącego się autobusu i jadą wprost do terminala, gdzie czeka na nich samolot. W tym samym czasie konwój trzech autonomicznych ciężarówek transportuje autostradą produkty spożywcze do sklepów w Gdańsku, a w szpitalu miejskim w Przemyślu dobiega końca budowa podjazdu dla karetek do wnętrza szpitala, tuż pod drzwi sal operacyjnych. Jest to możliwe dzięki temu, że pojazdy ratownicze napędzane ogniwami wodorowymi są bezgłośne i nie emitują spalin.

To wizja przyszłości, ale nie tak odległej jakby się mogło wydawać. Uczestnicy IMR’18 chcą kształtować przyszłość tak, by już wkrótce dzięki połączonym systemom inteligentnej mobilności transport towarów oraz podróżowanie - niezależnie od celu i dystansu do przebycia - były szybsze, bezpieczniejsze i neutralne dla środowiska naturalnego. Wystąpienia i debaty ekspertów podczas Impact mobility rEVolution 2018 będą się toczyć głównie wokół takich wątków jak:
1. Mobilność w mieście - m.in. zwiększenie mobilności przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wypadków, korków oraz zanieczyszczenia powietrza.
2. E-mobilność i pojazdy elektryczne napędzane energią pochodzącą z ogniw paliwowych (FCEV) - m.in. baterie litowo-jonowe vs. ogniwa wodorowe,
wydajność e-pojazdów, zatrudnienie w motoryzacji, inteligentne sieci energetyczne.
3. Transport towarowy i logistyka - m.in. usprawnienie użycia i zarządzania infrastrukturą, drony dostawcze, port przyszłości, łączenie miejskich systemów transportu towarów i logistyki z sieciami dalekobieżnymi, zarządzanie ruchem, parkowaniem i rozładowywaniem towarów.
4. Połączona i zautomatyzowana jazda (CAD) - m.in. interoperacyjność i infrastruktura cyfrowa, technologie komunikacyjne; polityka, standardy, ramy prawne i transgraniczne; bezpieczeństwo, ochrona i prywatność; promocja “cyfryzacji transportu” oraz Big Data w transporcie.
5. Finansowanie, inwestycje i projekty w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - najskuteczniejsze modele finansowania projektów z zakresu zrównoważonych miast.
6. Nowe podejście do mobilności: środki i modele biznesowe - m.in. mobilność jako usługa (Mobility as a Service - MaaS), nowe środki mobilności, w tym latające samochody, taksówki powietrzne, czy drony załogowe.
7. Środowisko a przechowywanie i efektywne wykorzystanie energii - m.in. ulepszone technologie kluczem do kontroli zmian klimatu; nieuchronny upadek silnika spalinowego i wzrost liczby "elektryków"; wymagania energetyczne, infrastruktura ładowania.
Dodatkowe zagadnienia i ważne wydarzenia podczas Impact mobility rEVolution’18:
Conference Of Parties 24 (COP 24) - spotkanie ministrów środowiska z kilkudziesięciu krajów świata podczas poprzedzające najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) w Katowicach wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).
Centralny Port Komunikacyjny - rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej jako kluczowy warunek rewolucji komunikacyjnej w Polsce.
“Program dla Śląska” - jak wykorzystać rewolucję eko-mobilności dla dalszego dynamicznego rozwoju gospodarczego Śląska i całego kraju.
Organizatorzy spodziewają się na IMR’18 ponad 2000 uczestników z całego świata, w tym ponad 150 ekspertów oraz ponad 80 wystawców w strefie EXPO.

12/13 września 2018 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Dodatkowe informacje:
Bartłomiej Gieszczyk
Public Policy & Government Affairs Impact CEE
+48 666 213 800 / bartlomiej.gieszczyk@impactcee.com
https://impactcee.com/mobilityrevolution/2018/