11/05/2018

Konferencja EBI i Miasta Katowice - Modernizuj miasto


W imieniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Miasta Katowice mamy przyjemność zaprosić na przewodnią konferencję Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2018 roku poświęconą finansowaniu miejskiemu, pt. 

„Modernizuj miasto: Inwestycje w inteligentną i zrównoważoną infrastrukturę miejską w Europie Środkowej i Wschodniej” 

Konferencja, zorganizowana wspólnie przez EBI i Miasto Katowice, której celem jest świętowanie ponad 20-letniej owocnej współpracy między Bankiem i Miastem, odbędzie się w dniu 5 czerwca w Katowicach. W załączeniu znajduje się wstępny program.

Dlaczego „bank Unii Europejskiej” organizuje konferencję na temat inteligentnych i zrównoważonych inwestycji miejskich? W ciągu ostatnich dziesięcioleci miasta rozwijały się pod względem liczby ludności i gospodarczym o wiele szybciej niż pozostały obszar Europy, przez co stały się prawdziwymi ośrodkami konkurencyjności, handlu i najwyższej klasy usług. Miasta stoją jednak także w obliczu takich trudnych wyzwań, jak wykluczenie społeczne, ograniczenia budżetowe czy zanieczyszczenie środowiska. Przewidywany wzrost liczby mieszkańców miast w nadchodzących dziesięcioleciach jeszcze bardziej podkreśla te szanse i wyzwania, co widać na przykładzie Katowic – modelu udanej rewitalizacji miejskiej. 

Istnieje wyraźne uzasadnienie dla inwestycji na obszarach miejskich w Europie. Kryzys finansowy z 2008 r. miał bardzo negatywny wpływ na inwestycje publiczne, a jego skutki są nadal widoczne na poziomie miejskim. W wyniku tego wzrosła rola banków publicznych takich jak EBI, który ma bogate doświadczenie związane z różnymi projektami miejskimi i strukturami finansowania. Wyjątkowa pozycja EBI umożliwia mu stworzenie platformy wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk. 

Podczas całodniowej konferencji będziemy przede wszystkim szukać możliwości przyspieszenia rozwoju inteligentnego miasta. Prelegenci wysokiego szczebla omówią możliwości wyeliminowania istniejących luk w infrastrukturze i odblokowania potencjału innowacyjnego przez inteligentne inwestycje. Podczas pierwszej sesji panelowej zajmiemy się problemem luki finansowej z punktu widzenia polityki, natomiast podczas drugiej i trzeciej sesji zostaną przedstawione konkretne inicjatywy w zakresie „inteligentnego miasta” i użyteczne instrumenty dla miast, związane m.in. z przygotowaniem projektów, usługami doradczymi i pomocą techniczną, a także nowe źródła finansowania. 

Więcej informacji i rejestracja na konferencję: Julia de Graaf email: j.degraaf@eib.org

Pobierz program konferencji