05/04/2018

XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego co roku gromadzi około 2000 osób ze środowiska diabetologicznego. Są to zarówno znamienici wykładowcy (również zagraniczni), lekarze interniści, diabetolodzy, specjaliści z różnych dziedzin medycyny, a także pielęgniarze i pielęgniarki, których wkład w leczenie pacjentów również jest doceniany.

Głównym celem XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jest zaprezentowanie najważniejszych osiągnięć w dziedzinie leczenia cukrzycy oraz dyskusja o sposobie leczenie schorzeń około-cukrzycowych, przedstawienie badań klinicznych oraz wspólne rozpatrywanie trudnych przypadków medycznych, aby również młodzi adepci tej trudnej sztuki medycznej mogli zaznajomić się z ciekawymi przypadkami klinicznymi oraz sposobem ich leczenia, a przez co doskonalić swoje umiejętności. 

Organizator Zjazdu:
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
ul. Dębinki 7 | 80-952 Gdańsk
www.cukrzyca.info.pl

Informacje organizacyjne
www.19ptd.pl