10/10/2017

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”

Od 6 do 8 grudnia 2017 r. na Wydziale Filologicznym w Katowicach obywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”, której tematem będzie doświadczenie archiwum rozumiane w pierwszej kolejności jako różnorodność praktyk badawczych podejmowanych w ramach pracy nad dokumentami. Każde z takich działań nosi znamiona indywidualnego przeżycia. Pomiędzy badaczką/badaczem a cudzym zapisem tworzy się zamknięta oraz kameralna przestrzeń, w której odzyskuje się ślady innych, ale mimochodem zostawia się również własne.

Organizatorzy spotkania zachęcają tym samym do podjęcia refleksji dotyczących m.in. znaczenia gestu odzyskiwania, gromadzenia, porządkowania i przechowywania rozmaitych zapisów, ale i do ponownego przedyskutowania strategii uhistoryczniania i konstruowania przeszłości, a także związanych z tym form oporu i represji. W polu zainteresowania badawczego znajdą się nie tylko archiwa, ale również tworzący je praktycy oraz ich podmioty, m.in. zagadnienie szeroko rozumianej intymności (w) archiwum, kryzysu pamięci i historii, materialności tekstu i ciała, performatywności archiwum oraz złożonego statusu badaczki/badacza.

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia dostepne są na oficjalnej stronie internetowej oraz w anonsie. Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów.

Kontakt:
konferencja.archiwum@gmail.com