07/10/2017

Seminarium Humor Research Project 2017

Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists działające pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza wszystkich chętnych doktorantów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich do udziału w bezpłatnym seminarium o humorze Humor Research Project 2017, które odbędzie się w Katowicach w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! Będzie ono miało charakter interdyscyplinarny i łączyło zarówno badania nad językiem jak i tekstami kultury czy mediami. Jest to świetna okazja, by poszerzyć swoje horyzonty i poznać różne metody badań języka w humorze oraz humoru w języku.

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia dostepne są na oficjalnej stronie internetowej. Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów.

Kontakt:
humourinlanguage2017@gmail.com