07/10/2017

II Międzynarodowa Konferencja pt. „Zarządzanie Bezpieczeństwem w Technikach, Technologiach i Polityce Transportowej SMT3P”

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów:


Politechnika Śląska
Wydział Transportu, Katedra Technologii Lotniczych
Dr hab. inż. Andrzej Fellner
andrzej.fellner@polsl.pl
Tel.: 32-603-43-94