05/10/2017

Konferencja naukowa pt. „Być artystą i mówić o artyście. W kręgu problematyki artystowskiej w niemieckich i polskich tekstach kultury”

 Od 16 do 17 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Być artystą i mówić o artyście. W kręgu problematyki artystowskiej w niemieckich i polskich tekstach kultury”.

Zdefiniowanie pojęcia „artysta” (w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym słowo „Künstler” oznacza człowieka tworzącego kreatywnie dzieła sztuki, w szerokim tego słowa znaczeniu), określenie jego pozycji w polu sztuki nie jest łatwym przedsięwzięciem. Postać artysty pociąga za sobą cały kompleks zróżnicowanych problemów, począwszy od indywidualnych uwarunkowań osobowości twórcy, poprzez czynniki wpływające na jego rozwój, często ambiwalentną kwestię talentu jako specjalnego daru lub też przekleństwa; analiza tej postaci opiera się niemal zawsze na relacji artysta a społeczeństwo i stosunku do własnej twórczości. Mnogość zagadnień nie ułatwia dotarcia do odpowiedzi i implikuje ich subiektywizm.

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie internetowej. Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów.

Językami obrad będą języki niemiecki i polski. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Zgłoszenia chęci udziału w konferencji należy przesyłać do 15 maja drogą elektroniczną na adres e-mail:
konferencja-artysta@wp.pl