07/10/2017

Konferencja Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki

Zapraszamy na coroczną konferencję naukową, podejmującą istotne z punktu widzenia nauki i praktyki tematy. W bieżącym roku proponujemy dyskusję dotyczącą problematyki przedmiotu i zakresu badań oraz wyzwań, stojących przed politykami publicznymi.

Problematyka konferencji dotyczyć będzie w szczególności polityki: społecznej, gospodarczej, rynku pracy, rozwoju społeczeństwa wiedzy, bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych i zagranicznych. W jej trakcie poruszone zostaną także kwestie związane z problematyką: zachowań politycznych, dziennikarstwa, komunikacji społecznej, komunikowania i systemów medialnych, stosunków międzynarodowych, systemów politycznych oraz teorii polityki i myśli politycznej.

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie internetowej. Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów. 

Kontakt:
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
inpidz.wns@us.edu.pl

Sekretariat
Krystyna Solak
Tel./fax. (48-32) 359-21-31
Pok. 113