19/09/2017

Metody 2017 - Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne ekonometryczne i komputerowe

Zachęceni sukcesem ubiegłorocznej Konferencji oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jej uczestników Katedra Bankowości i Rynków Finansowych oraz Katedra Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają zaszczyt zaprosić na kolejną Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem: „Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody 2017”, która odbędzie się 8-10 listopada 2017 r. w Wiśle w hotelu Stok.

W globalnej gospodarce światowej zachowania i oczekiwania podmiotów zarówno sfery realnej, jak i finansowej podlegają coraz szybszym i szerokim zmianom, w tym także o charakterze innowacji finansowych. Świat relacji międzyludzkich przenika się i uzupełnia ze światem finansów i technologii (rozwiązań cyfrowych) redefiniując wiele aspektów naszego życia. Jednocześnie na rynku usług finansowych pojawiają się kolejne usługi, instrumenty oraz firmy, których działalność wymusza zmiany dotychczasowego porządku i wywiera presję na rynkowych liderów.

Przyszłość mają tylko te organizacje, które stale się uczą, szybko reagują na wyzwania zmieniającego się rynku i w ten sposób skutecznie budują przewagi konkurencyjne. A to sprawia, że kreowanie i wdrażanie innowacji finansowych stanowi nieodłączny element działalności każdej instytucji finansowej, a właściwe zarządzanie nimi jest równie ważne, jak przyjęty model biznesowy.

Przedmiotem Konferencji są zatem szeroko pojęte innowacje finansowe, które współcześnie rozpatruje się w wymiarze zarówno produktowym, organizacyjnym, jak i procesowym oraz marketingowym. Przyjęte podejście pozwoli na ich analizę od strony teoretycznej oraz praktycznej. Specyfika innowacji finansowych sprawia, że wymagają one zastosowania zaawansowanych metod ilościowych (matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych, komputerowych) dających możliwość pomiaru i modelowania innowacji we wszystkich ich wymiarach. Problematyka ta stanowić będzie ważny przedmiot analizy i oceny oraz stworzy podstawę dyskusji w obszarze inżynierii finansowej.

Pytania prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów wydarzenia. 

Kontakt:
dr Witold Gradoń
dr inż. Anna Pyka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
40-287 Katowice, ul. 1 Maja 50
konferencja.birf@ue.katowice.pl
katedra.ms@ue.katowice.pl
Tel.: 32 257 78 43

Miejsce komferencji:
Hotel STOK
43-460 WISŁA,
ul. Jawornik 52A
GPS: N 49° 39' 31'' 50''' E 18° 49' 35'' 93'''
Strona internetowa