19/09/2017

Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych

Konferencja odbędzie się 26 października 2017 r. w auli im. Prof. Zbigniewa Messnera w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących wyzwań rachunkowości i finansów w procesach biznesowych. Ponadto organizatorzy zamierzają zaoferować uczestnikom możliwość zaprezentowania wyników badań naukowych oraz nawiązania współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi w różnych krajach. 

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia zawarte są w oficjalnej broszurze (link).

Organizator:
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel. +48 32 257 72 76
mkr@uekat.pl