15/09/2017

I Międzynarodowa Konferencja Metodyczno - Naukowa na temat "Nauczyciele - Nauczycielom"

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Metodyczno - Naukowej na temat "Nauczyciele - Nauczycielom", która odbędzie się 24 października 2017 roku
na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Organizatorem konferencji jest Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Urszula Szuścik - Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
dr hab. Beata Oeszlaeger-Kosturek - Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Szczegółowe informacje dot. konferencji znajdują się na oficjalnej stronie internetowej.

Organizator:
dr hab. Beata Oeszlaeger-Kosturek
+48694270713
beaoel@wp.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Instytut Nauk o Edukacji
Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62