15/09/2017

VI Konferencja Naukowa „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017”

Konferencja organizowana przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej odbędzie się w dniach 19 - 20 października w Zabrzu (Hotel Diament Zabrze, ul. 3-go Maja 122a). 

W ramach konferencji przewidziana jest również prezentacja i wystawa najnowszych rozwiązań aplikacyjnych w dziedzinie inżynierii biomedycznej opracowanych w ośrodkach naukowo-badawczych oraz firmach stanowiących technologiczne zaplecze ochrony zdrowia. Ponadto w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną prace zgłoszone do konkursu „Innowator Inżynierii Biomedycznej”. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. 

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie internetowej

Organizator:
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej

Sekretarz Konferencji
Dr inż. Wojciech Kajzer
konferencja@iibe.pl
(32) 277-74-51

Kierownik Konferencji
Prof. dr hab. inż. Marek Gzik
marek.gzik@polsl.pl
(32) 277-74-34