15/09/2017

Jubileuszowa Konferencja Wydziałowa pt. "Nauki o zarządzaniu - dokonania, trendy, wyzwania"

Jubileuszowa Wydziałowa konferencja pt. "Nauki o zarządzaniu - dokonania, trendy, wyzwania" jest kontynuacją organizowanych konferencji z cyklu Systemy i kierunki studiów na Wydziale Zarządzania. Tegoroczna konferencja ze względu na Jubileusz Wydziału, utożsamiany z osiemdziesięcioleciem jego powstania przyjmuje formę naukową.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowego dorobku dyscypliny nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem rozwoju katowickiej szkoły zarządzania. W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na następujące obszary:

- Teorie i koncepcje zarządzania
- Metody badawcze w naukach o zarządzaniu
- Kierunki rozwoju subdyscyplin w naukach o zarządzaniu
- Konferencja będzie okazją do refleksji nad dokonaniami oraz do dyskusji nad przyszłymi kierunkami badań.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, a także praktyków zarządzania. Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się w Centrumm Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (ul. Bogucicka 5; aula prof. Zbigniewa Massnera).

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia dostępne są na oficjalnej stronie internetowej (menu po lewej). 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
bud. A, pok. 219
Tel.: 32 257 72 00
konferencja.wz@ue.katowice.pl
aneta.szmyt@ue.katowice.pl