15/09/2017

IV edycja konferencji Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach 16-19 października 2017 roku w Cieszynie, Ustroniu oraz Lesznej Dolnej. Sama idea takiej Szkoły jest współczesną formą realizacji marzenia profesora Szczepańskiego o „wolnej szkole nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu”, o którym pisał – pod datą 8 I 1940 – w swych „Dziennikach”. Wysunął w nich ideę powołania w Ustroniu takiej szkoły, jako stałego i istotnego elementu życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim: „A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu. Droga do realizacji tych marzeń jest jedna: Praca”. Ideę szkoły z „Dzienników” wydobył i skutecznie upowszechnił w środowisku lokalnym i akademickim prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec, który dokonał edycji „Dzienników”, a aktualnie jest Przewodniczącym Komitetu Naukowego Szkoły i jej Honorowym Rektorem.

Więcej informacji dot. wydarzenia na oficjalnej stronie internetowej.

Organizator:
Powiat Cieszyński
Miasto Cieszyn
Miasto Ustroń
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej

Adres do korespondencji:
Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Prof. Jana Szczepańskiego
dr hab. Andrzej Kasperek
ul. Bielska 62,
43-400 Cieszyn

dr hab. Andrzej Kasperek – przewodniczący zespołu WSNFiS
andrzej.kasperek@us.edu.pl (pod ten adres należy kierować zgłoszenia na konferencję)
mgr Edyta Diakowska-Kohut – koordynatorka warsztatów dla szkół
edyta.diakowska-kohut@us.edu.pl
dr hab. Bogusław Dziadzia – informacje bieżące oraz administracja strony WSNFiS
boguslaw.dziadzia@us.edu.pl


Sekretarze WSNFiS
mgr Edyta Diakowska-Kohut
– przewodnicząca
dr Magdalena Bełza
mgr Magdalena Szadkowska