30/09/2017

Międzywydziałowa Konferencja z cyklu "Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego" na temat: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) – perspektywa marketingu

Międzywydziałowa Konferencja z cyklu "Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego" na temat: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) – perspektywa marketingu odbędzie się w dn. 12 - 13 października w Centrum Nowoczesnych Technik Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (ul. Bogucicka 5).

Szczegóły dot. spotkania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia oraz poprzez kontakt z organizatorami.


Organizator:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki
oraz
Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych


Kontakt:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki
(z dopiskiem: Konferencja CSR Katowice)
ul. 1 Maja 50 , 40-287 Katowice
tel. 32 257 75 61
e-mail: csrkatowice@uekat.pl
e-mail: marek.drzazga@ue.katowice.pl