29/09/2017

V Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych"

Interdyscyplinarność, czyli konstruowanie opisu rzeczywistości z uwzględnieniem wielu perspektyw, dla współczesnych badaczy to nie wybór, lecz konieczność. Pełne zrozumienie obecnie zachodzących zmian nie jest możliwe bez wyjścia poza podziały poszczególnych dyscyplin humanistyki. Konferencja, organizowana przez Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS, jest znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników prowadzonych badań. Wydarzenie stwarza także szansę na integrację środowiska naukowców oraz wspólne zastanowienie się nad strategią promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych.

Konferencja odbędzie się 29 września 2017 roku w Wydziale Zamiejscowym SWPS w Katowicach (ul. Techników 9). Szczegółowe informacje dot. spotkania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej lub poprzez kontakt z organizatorami: konferencjazppio@us.edu.pl.