18/06/2009

I Międzynarodowa konferencja „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEN GÓRNICTWA PODZIEMNEGO”, 17-19 czerwca 2009

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
zaprasza na I Międzynarodową Konferencję
„PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEN GÓRNICTWA PODZIEMNEGO”

Termin: 17 - 19 VI 2009 r.

Miejsce:
HOTEL "Jaskółka"
ul. Zdrojowa 10
43-450 Ustroń, Polska
www.jaskolka.com.pl

Więcej informacji na http://www.cbidgp.pl/pl/aktualnosci/konferencja---czerwiec-2009