18/06/2009

Forum Gospodarcze InvestExpo 2009 "Sytuacja na rynku finansowym w warunkach kryzysu gospodarczego”, 18-19 czerwca 2009

 

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w dniach 18-19 czerwca b.r. w hotelu Monopol w Katowicach odbędzie się Forum Gospodarcze InvestExpo 2009 pod tytułem "Sytuacja na rynku finansowym w warunkach kryzysu gospodarczego". Forum będzie jednym z największych tego typu wydarzeń w południowej Polsce.

Gospodarkę Polski czekają trudne lata. Recesja, zainicjowana globalnym kryzysem finansowym, będzie dotykać coraz większą liczbę przedsiębiorstw i osób fizycznych. Potwierdzają to dobitnie analizy koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie.

Kryzys w świecie finansów nie jest zjawiskiem medialnym, stał się faktem. Przejawia się on dzisiaj gwałtowną dekoniunkturą gospodarki. Wymaga szybkich programów interwencyjnych, scenariuszy działań zależnych od ostatecznych rozmiarów kryzysu, ale także nowego spojrzenia na kwestie regulacyjne, możliwości przeciwdziałania kryzysom w gospodarce globalnej, roli państw i instytucji finansowych.

Kryzys w gospodarce będzie sprawdzianem umiejętności dla wszystkich firm, wymaga bowiem znacznie więcej wysiłku i pomysłowości, aby utrzymać się na rynku. Sytuacja, jaka ma miejsce w ostatnim czasie w gospodarce oraz problemy, z jakimi mogą spotkać się firmy to najlepszy test konkurencyjności dla polskich przedsiębiorców i tylko ci, którzy wykorzystają tę szansę, wejdą w kolejną fazę ożywienia gospodarczego w bardzo komfortowej sytuacji.

Jeszcze przed pół roku w dyskusjach naukowych mówiono, że Polska pozostanie szczęśliwą wyspą na morzu kryzysu. Dziś rodzą się pytania jak bardzo sytuacja polskiej gospodarki jest trudna, jakie może przynieść konsekwencje dla biznesu i przedsiębiorców, które branże mogą być bardziej narażone na kryzys finansowy, jak rząd reaguje na bieżące wydarzenia i wiele innych. W tym roku wiele krajów zachodnich dotknie recesja, a więc każdy punkt procentowy wzrostu naszej gospodarki skraca nasz dystans do nich.

Forum gospodarcze, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wielkiemu zainteresowaniu tym tematem podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i osób fizycznych, zostało zorganizowane, aby przedstawić aktualną sytuację gospodarczą i finansową w Polsce, zaproponować przedsiębiorstwom i instytucjom sposób postępowania w dobie aktualnego kryzysu gospodarczego, a także wskazać wszelkie instrumenty łagodzące lub niwelujące sytuacje kreowane przez obecną sytuację na rynkach finansowych.

Zapraszamy więc na organizowane w Katowicach Forum gospodarcze, podczas którego eksperci z dziedziny finansów i inwestycji przedstawią wiele aspektów dzisiejszego kryzysu. Podczas wykładów, prezentacji i paneli dyskusyjnych poruszane będą następujące tematy:

  1. Kryzys i spowolnienie gospodarcze, a rynek finansowy
  2. Zarządzanie należnościami w dobie kryzysu gospodarczego
  3. Inwestycje finansowe inwestorów indywidualnych - szanse i zagrożenia
  4. Zarządzanie ryzykiem walutowym w sytuacji dużej niestabilności rynku finansowego
  5. Rynek kredytów - stan obecny i perspektywy
  6. Instrumenty łagodzące skutki kryzysu
  7. Sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw
  8. Skutki kryzysu dla polskich przedsiębiorstw

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników forum planujemy następujące dwa moduły organizacyjne:

  • moduł/część edukacyjną,
  • moduł/część targową.

Tego rodzaju podział pozwoli Państwu na bardziej efektywne dotarcie do uczestników Forum oraz podniesie jego innowacyjny charakter wśród innych analogicznych projektów edukacyjnych.

Forum będzie również doskonałą okazją do szczegółowych dyskusji, nawiązania przyszłościowych kontaktów i znalezienia wspólnie metod wyjścia z kryzysu gospodarczego. Powstanie platforma wymiany myśli i poglądów pomiędzy praktykami aktywnie funkcjonującymi na rynku, teoretykami i osobami mającymi realny wpływ na kształt polskiej gospodarki. Forum gospodarczemu InvestExpo 2009 w Katowicach będą towarzyszyć również specjalistyczne seminaria, konferencje, warsztaty oraz pokazy i prezentacje.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Forum Gospodarczym InvestExpo 2009.

Więcej informacji na http://www.investexpo.pl/