miniatura

15/09/2017

Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. „Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku” / International Scientific Conference | Biblical Motifs as a Source of Inspiration for Artists of the Turn of the 21st Century

25 i 26 października 2017 roku na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie międzynarodowa konferencja poświęcona badaniom wpływu Biblii na różne dziedziny sztuki i literatury przełomu XX i XXI wieku.

  czytaj więcej

miniatura

15/09/2017

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Płeć awangardy”

Od 25 do 27 października 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Płeć awangardy”, która jest zaproszeniem do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji nad niemal nieobecnym na gruncie polskiej humanistyki zagadnieniem...

  czytaj więcej

miniatura

15/09/2017

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. "Copyright, Patent & Parental Trolling"

Tematem konferencji są różne rodzaje tzw. trollingu – złośliwych i szkodliwych dla innych zachowań w dziedzinie praw na dobrach niematerialnych oraz dóbr osobistych. Organizatorzy konferencji pragną skupić się na trzech zjawiskach, które zyskały już popularność poza granicami...

  czytaj więcej

miniatura

15/09/2017

I Międzynarodowa Konferencja Metodyczno - Naukowa na temat "Nauczyciele - Nauczycielom"

Wydarzenie odbędzie się 24 października 2017 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

  czytaj więcej

miniatura

15/09/2017

V-DoCS 2017: Various Dimensions of Contrastive Studies / Różne wymiary studiów kontrastywnych

The conference will be held on 23rd - 24th October 2017 in Katowice, Poland.

  czytaj więcej

miniatura

15/09/2017

VII Międzynarodowa Konferencja pt. "Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi"

Podczas tegorocznej edycji podejmiemy próbę zdefiniowania kompetencji przyszłości. Wydarzenie odbędzie się w dn. 23 - 24 listopada 2017.

  czytaj więcej

miniatura

15/09/2017

2nd International Conference “Early Childhood Intervention" / II Międzynarodowa konferencja z cyklu "Wczesna interwencja"

Development prospects of the child born prematurely and its family / Perspektywy rozwojowe dziecka przedwcześnie urodzonego i jego rodziny.

  czytaj więcej

miniatura

15/09/2017

VI Konferencja Naukowa „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017”

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych szeroką problematyką inżynierii biomedycznej. Będzie również okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych w tym obszarze.

  czytaj więcej

miniatura

15/09/2017

Jubileuszowa Konferencja Wydziałowa pt. "Nauki o zarządzaniu - dokonania, trendy, wyzwania"

Jubileuszowa Wydziałowa konferencja pt. Nauki o zarządzaniu - dokonania, trendy, wyzwania jest kontynuacją organizowanych konferencji z cyklu Systemy i kierunki studiów na Wydziale Zarządzania. Wydarzenie odbędzie się 19 października 2017 roku.

  czytaj więcej